Wielokulturowość w systemie zdrowotnym

Wielokulturowość w systemie zdrowotnym

Jednym z niezwykle ważnych aspektów wielokulturowości, który wciąż często pozostaje niezauważony i pomijany pozostaje kwestia zdrowia. Choć ludzie pochodzący z odrębnych grup etnicznych mają na pierwszy rzut oka takie same potrzeby, jeśli chodzi o system zdrowotny i leczenie w rzeczywistości obserwuje się tu różnice w rozpowszechnianiu się chorób.

Skąd biorą się takie odmienności? Po pierwsze pewne znaczenie w tej kwestii może mieć podłoże genetyczne, a także zachowania typowe dla ludzi z danej kultury. Najprawdopodobniej jednak o wiele większą rolę odrywają tu czynniki takie jak nierówności ekonomiczne i społeczne.

Najbardziej narażone na powstanie dysproporcji w zdrowiu są nowe grupy imigrantów, które muszą przystosować się do zupełnie innych warunków niż te panujące w ich ojczyźnie. Pomimo że imigranci to zazwyczaj osoby młode i silne obserwuje się wśród nich tzw.

efekt zdrowego migranta, czyli nagłe pogorszenie się stanu zdrowia. Główną przyczyną takiego stanu są właśnie niezbyt dobre warunki, w których imigranci przez sytuację materialną muszą żyć.

Back To Top