Stereotypy narodowe w Polsce

Stereotypy narodowe w Polsce

Jako że polskiego społeczeństwa z całą pewnością nie możemy zaliczyć do wielokulturowego, naszym rodakom bardzo ciężko wyzbyć się narodowych stereotypów i nie oceniać przez ich pryzmat obywateli innych państw. Wśród obcokrajowców, których obraz w naszym kraju jest zdecydowanie najbardziej negatywny prym wiodą Romowie, postrzegani przez Polaków głównie jako żebracy, oszuści i złodzieje. Wynika to bez wątpienia z faktu, że ich kultura jest zupełnie odmienna od naszej, przez co niezrozumiała.

Romowie natomiast niechętnie asymilują się z polskim społeczeństwem, mimo że od lat stanowią jego część. Przez pryzmat stereotypów postrzegamy także Rosjan, co ma z kolei uwarunkowania historyczne – zabory oraz okres komunizmu. Mimo że oba etapy są już dawno za nami, duża część Polaków nadal postrzega obywateli Rosji jako zacofanych i pijących za dużo alkoholu.

Wśród Polaków nie brakuje jednak stereotypów o pozytywnym zabarwieniu. Dobrze postrzegamy m.in.

narody południowe, które kojarzą nam się wyłącznie z otwartością, zabawą i beztroską, a także uporządkowanych i dokładnych Niemców – są oni dla nas poniekąd wzorem, do którego dążymy.

Back To Top