Słowiańskie korzenie

Słowiańskie korzenie

Co łączy Polaków, Czechów oraz Słowaków? Oczywiście, jest to wspólne pochodzenie. Każdy z tych narodów zaliczany jest bowiem do Słowian zachodnich.

Słuchając mowy polskie, czeskiej, jak i słowackiej można doszukać się wyraźnych podobieństw językowych. Z pewnością dużo łatwiej będzie Polakom zrozumieć tych sąsiadów, niż na przykład Francuza, czy Włocha.

Podobnie sprawy mają się w przypadku cech fizycznych, wyglądu. Kiedy Polak jedzie na wakacje, na przykład do Hiszpanii, to tamtejszym tubylcom, z pewnością bardzo trudno jest na pierwszy rzut oka ocenić, czy to Polak, Czech, czy Słowak.

Otóż, wszystkie te narody posiadają charakterystyczne, słowiańskie rysy twarzy. Pod tym kątem również wyraźnie widać wspólne pochodzenie.

Narody słowiańskie, zaliczane do Słowian zachodnich, zamieszkujące sąsiadujące ze sobą ziemie, oprócz podobnego języka i fizjonomii, posiadają również podobne tradycje, obyczaje, czy wierzenia. Co więcej, również w ich zwyczajach kulinarnych można z łatwością doszukać się cech wspólnych.

Back To Top