Powierzchowne wzajemne relacje

Powierzchowne wzajemne relacje

Tak, jak wspomniałam uzyskanie możliwości załatwienia istotnych dla nas spraw poprzez Internet ma swoje dobre strony, niemniej jednak jest w tym przypadku jeszcze jedna bardzo istotna kwestia.

Bowiem osobiste stawianie się przed okienkiem kasowym, w kolejce w urzędzie, czy we wszelkich innych administracyjnych miejscach zmuszało nas do kontaktu z osobami administracyjnymi.

Wobec tego mieliśmy okazje do przeprowadzania bezpośrednich rozmów z urzędniczkami, które nie zawsze odnosiły się do nas z miłością, ale mimo wszystko cały czas budziły w jakimś sensie pewien respekt.

Poza tym prozaiczne załatwianie codziennych spraw umożliwiało nasz rozwój intelektualny, chociażby poprzez wypełnianie skomplikowanych wniosków, czy pism, zawsze mogliśmy się czegoś dowiedzieć.

A dzisiaj nie dość, że naszym „rozmówcą” jest ekran komputera, to jeszcze wszystkie wnioski automatycznie są wypełniane, a my jak małe roboty wykonujemy wskazane polecenia, często bezmyślnie, w ogóle nie angażując się do wykonywanej czynności.

www.polskieczesci.pl
Back To Top