Powierzchowne wzajemne relacje

Powierzchowne wzajemne relacje

13 sierpnia 2017 Wyłącz przez Maria

Tak, jak wspomniałam uzyskanie możliwości załatwienia istotnych dla nas spraw poprzez Internet ma swoje dobre strony, niemniej jednak jest w tym przypadku jeszcze jedna bardzo istotna kwestia.

Bowiem osobiste stawianie się przed okienkiem kasowym, w kolejce w urzędzie, czy we wszelkich innych administracyjnych miejscach zmuszało nas do kontaktu z osobami administracyjnymi.

Wobec tego mieliśmy okazje do przeprowadzania bezpośrednich rozmów z urzędniczkami, które nie zawsze odnosiły się do nas z miłością, ale mimo wszystko cały czas budziły w jakimś sensie pewien respekt.

Poza tym prozaiczne załatwianie codziennych spraw umożliwiało nasz rozwój intelektualny, chociażby poprzez wypełnianie skomplikowanych wniosków, czy pism, zawsze mogliśmy się czegoś dowiedzieć.

A dzisiaj nie dość, że naszym „rozmówcą” jest ekran komputera, to jeszcze wszystkie wnioski automatycznie są wypełniane, a my jak małe roboty wykonujemy wskazane polecenia, często bezmyślnie, w ogóle nie angażując się do wykonywanej czynności.