Patriotyzm Polaków i Katalończyków

Patriotyzm Polaków i Katalończyków

Polacy są znani na arenie międzynarodowej ze swojego silnie zakorzenionego patriotyzmu. Okazuje się jednak, że istnieje kraj, a dokładnie jego część, która jest pod tym kątem bardzo do nas podobna. Mowa o Hiszpanii, a dokładniej, o Katalonii.

Nie bez powodu na jej mieszkańców od dawna mówi się „los Polacos”. Określenie to najprawdopodobniej wzięło swój początek od podobieństwa do narodu polskiego pod względem waleczności o rodzimy język i kulturę. Polska za wszelką cenę nie poddawała się swoim trzem zaborcom, zaś Katalończycy również dzielnie zmagali się ze srogimi rządami, które sprawował tam kiedyś generał Franco.

Nie ma jednak oficjalnego źródła, które podawałoby, że określanie w ten sposób Katalończyków, rzeczywiście wzięło się od doszukiwania się wśród Hiszpanów podobieństwa do Polaków. Niektórzy są nawet zdania, że ten przydomek ma charakter obraźliwy. W każdym razie, pomiędzy narodami, można doszukać się wyraźnych różnic historycznych oraz osobowościowych, patrząc pod kątem całej zbiorowości.

Back To Top