Obszar po likwidacji elektrowni – może być dostępny

Obszar po likwidacji elektrowni – może być dostępny

Po dziesięciulatach od zaprzestania funkcjonowania elektrowni atomowych przychodzi czas na trzeci etap likwidacji. Jego okres trwania przypada na kolejne dziesięć lat, po tym czasie teren nie musi być objęty żadnym nadzorem. Można przystąpić do całkowitej likwidacji budynku oraz samego reaktora. Wszelkie pozostałości oraz radioaktywne urządzenia i materiały mogą zostać zdemontowane i wywiezione w przeznaczone do tego miejsca.

Po zakończeniu tego długotrwałego procesu likwidacji praktycznie nie ma mowy o istnieniu skażenia. Wszelkie badania przeprowadzane na terenach, na których funkcjonowały dawne elektrownie wskazują, że dawka promieniowania jest znikoma. Brak potwierdzonych danych o istnieniu zagrożenia jest wskazaniem do tego, aby bez obaw można było udostępniać te tereny pod inne inwestycje. Choć likwidacja elektrowni to długotrwały, a także kosztowny proces, to jednak jest to konieczna procedura, która zapewnia bezpieczeństwo dla przyszłych pokoleń.

Back To Top