Najczystsza postać energii elektrycznej z atomu

Najczystsza postać energii elektrycznej z atomu

Wielu naukowców, badaczy, a także zwolenników powstawania elektrowni atomowych jest zdania, że to właśnie energia pozyskiwania z tych zakładów jest tą najbardziej pożądaną. Energia końcowa, która powinna docierać do konsumentów powinna mieć postać tej, która odpowiada energii elektrycznej.

Jak się okazuje, chociażby w Polsce sytuacja ta ma zupełnie odmienny charakter. Zaledwie mały procent zostaje udostępniony odbiorcom.

Jak wiadomo polskie zasoby to węgiel kamienny oraz brunatny, a produkowana z niego energia stanowi, aż 97 procent. Dlaczego jest to, aż tak dużym problemem? Okazuje się bowiem, że ta nasza węgielna kopalnia energii elektrycznej przyczynia się do ogromnego zanieczyszczania środowiska.

Z tego właśnie względu, coraz częściej pojawiają się przesłanki ku temu, aby doprowadzić do zwiększenia udziału elektrowni atomowych. Konieczność stworzenia miejsc pod budowę tych zakładów obejmuje również tereny europejskie, w tym także polskie.

Back To Top