Modele rodzinne

Modele rodzinne

Ciekawym zjawiskiem, które z powodzeniem można zaliczyć do czynników różnicujących narody między sobą, jest tradycyjny model rodziny w danym kraju. Nietrudno zauważyć, że im kraj bardziej ubogi, tym więcej rodzin wielodzietnych.

W wielu krajach afrykańskich, W Indiach, czy Rumuni, możemy spotkać mnóstwo biednych rodzin, które mimo swojej ciężkiej sytuacji decydują się na liczne potomstwo. Zdarzają się nawet przypadki posiadania kilkanaściorga dzieci.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, z czego to wynika. Być może głównym powodem jest mniejsza świadomość, niż w krajach rozwiniętych.

W tych drugich, możemy za to najczęściej obserwować model rodziny, w postaci dwojga rodziców i jednego albo dwójki dzieci. Troje i więcej potomków spotyka się tu znacznie rzadziej.

Z punktu widzenia na wskroś logicznego, taka sytuacja może wydawać się nieco dziwna. W końcu, to obywatele krajów zamożnych, którzy mają większe możliwości zapewnienia dzieciom godziwego bytu, powinni decydować się na liczniejszą rodzinę, nie zaś na odwrót.

www.kth-kutno.pl
Back To Top