Czy Polska jest gotowa na wielokulturowość?

Czy Polska jest gotowa na wielokulturowość?

Polska przez wiele lat była państwem jednolitym kulturowo. Jednak po roku 1989, a jeszcze bardziej po wstąpieniu do Unii Europejskiej, nasz kraj stał się bardzo atrakcyjny dla przybyszów z innych krajów – głównie położonych za wschodnią granicą.

O ile teraz nie możemy jeszcze mówić o wielokulturowości w znaczeniu takim jakie ma ona miejsce w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie, bez wątpienia polskie społeczeństwo staje się coraz mniej jednolite. Jednak czy Polska jest na wielokulturowość gotowa? Okazuje się, że niekoniecznie.

Badania przeprowadzone przez Fundację Inna Przestrzeń wykazały, że jedynie 20% obywateli nie ma nic przeciwko temu, aby na terenie naszego kraju osiedlali się imigranci z Europy Wschodniej, Afryki bądź Azji. Jednocześnie aż 67% wyraziło w tej kwestii swój sprzeciw.

Z czego wynika taka niechęć do „obcych”? Najprawdopodobniej bierze się on z niewiedzy i nieznajomości innych kultur. Przez to, że brak nam doświadczenia w tej kwestii oceniamy innych przez pryzmat stereotypów, które jak wiadomo, często nie mają za wiele wspólnego z rzeczywistością.

Być może jednak dzięki temu, że coraz więcej podróżujemy, a co za tym idzie poznajemy odmienne kultury, będziemy stawać się mniej niechętni w stosunku do imigrantów w naszym kraju.

Back To Top